Zonterapin aktiverar cellerna i kroppens samtliga organ

Zonterapi är en behandlingsform som stimulerar kroppen till självläkning genom att zonterapeuten trycker på olika punkter på kroppen med en speciell tryckteknik med fingrarna. Fötterna är det vanligaste arbetsområdet, men även händer, öron och underben kan bearbetas.

Zonterapin aktiverar cellerna i kroppens samtliga organ och bidrar till att spänningar minskar. Blodtillförseln ökar och i och med det får kroppen stimulerat energiflöde, vilket ökar krafterna. En möjlig förklaring till zonterapins verkan är att  det frigörs endorfiner vid tryck på vissa punkter, men det är svårt att bevisa om det är orsaken till effekterna. Behandlingsformen baseras på teorin om att kroppens olika organ har en kommunikationskanal till kroppens yta. Denna kommunikation löper linjärt genom kroppen – från huvud till armar, ben och fötter. Kommunikationsvägarna följer inte kroppens nervbanor eller blodomlopp. Dessa energikanaler kallas zoner, inom vilka energier strömmar. Varje zon representerar ett organ i kroppen. De organ som finns på höger sida i kroppen har sin zon på höger hand eller fot och vice versa. Om energikanalerna blockeras kan ett tryck på rätt zon underlätta så att organet återfår sin normala funktion.

I traditionell läkekonst anses varje organ behöva sin egen individuella behandling, något som inte zonterapin står för. I stället är tanken viktig att alla organ samarbetar och därför också samverkar i en sjukdomsbild. Därför är en helhetsbehandling av kroppen vid varje tillfälle viktig.

Exempel på zoner:
a. Tårna motsvarar huvudets olika organ
b. Ryggraden som löper genom kroppen har zoner på fötternas båda insidor
c. Axlarna som står ut från kroppen har zoner på fötternas mest utstående delar och bas
d. Zonpunkter för kroppens skelettdelar ligger på fötternas skelettdelar
e. Zonpunkter för kroppens muskler ligger på fötternas mjukdelar
f. Djupliggande organ har sina zonpunkter djupt inne i foten

Att zonterapin även kallas reflexologi beror på att zonpunkterna reflekterar störningar i kroppens inre organ. Man kan alltså finna organens störning genom att trycka på en zon och se om den ömmar. Zonterapi används vid matsmältningsbesvär, urinvägsproblem, menstruationsproblem, huvudvärk och migrän, ryggskott, sömnlöshet, stress, astma, allergi, eksem… listan kan göras lång. Zonterapin är en långsamverkande behandlingsform och man kan behöva träffa sin zonterapeut tio gånger med en veckas mellanrum för att nå resultat.
Zonterapin har sitt ursprung i Kina och är en mångtusenårig läkekonst. Även grekerna har använt sig av behandlingsformen, liksom indianerna i Nordamerika. Den zonterapi jag använder mig av har sitt ursprung i Mexikos indianstammar. William Fitzgerald, en läkare i Boston, upptäckte under tidigt 1900-tal att patienterna blev känsellösa på bestämda delar av kroppen om han tryckte på vissa zoner i näsan. Han började experimentera och använde sig av dessa tryck i stället för av bedövningsmedel. Till Sverige kom zonterapin först i början av sjuttiotalet.

KONTAKTA MIG FÖR FOTZONSTERAPI/REFLEXOLOGIBEHANDLING