Shiatzu

Den här behandlingsformen är en kombination av tryck, sträckning, rotering och mjuk justering av leder. Den har sitt ursprung i Japan och har den traditionella kinesiska medicinen som bas, dvs. uppfattningen om att kroppen har ett energetiskt system med meridianer och akupunkturpunkter.

Shiatsun syftar till att behandla patientens psykologiska och fysiologiska processer. Det ingår även inslag av massage i behandlingsformen.

Shiatsu har stora likheter med akupressur, som stimulerar akupunkter med tryck i stället för med nålar.

KONTAKTA MIG FÖR SHIATZUBEHANDLING