Laserterapi

Medicinsk laser för smärta, värk och inflammation.
Laserterapi blir allt vanligare och är idag en naturlig del av behandlingen för många olika patientgrupper. Vid laserterapi påskyndas cellernas och kroppens självläkning. Medicinsk laser på djur används både i behandlande och förebyggande syfte av veterinärer, trav – och galopptränare och djurterapeuter. Konvalescenstiden kan förkortas upp till 50 % vid behandling av laserterapi för häst och hund. Du kan använda lasern för både smärtlindring och inflammationer – men sist men inte minst så är lasern mycket effektiv för sårläkning.

laserterapi+hast+katreen

Mina behandlingar är riktade både mot människa och djur.

MÄNNISKA:
Reumatisk ledsmärta, lymfödem, muskel-och senbristningar, artros, trokanterit, karpaltunnelsyndrom, tendinos, tennisarmbåge, löparknä, diskbråck, ländryggssmärta, spinal stenos, frozen shoulder, bursit, nacksmärta, whiplash, käkledssmärta, trigeminusneuralgi och sårbehandling.

HÄST:
Gallor, inkar, ledinflammationer, muskelbristningar/ spänningar, senskador, böjsenor, gaffelband, stålröta, svullnader, gallor och sårvård.

HUND:
Hälta, ledinflammationer, muskelbristningar/ spänningar, hudbesvär/ svamp, eftervård/ operationer, sårvård, furunkulos och hot spot.

Om Laserbehandling (medicinsk laser – LLLT):

Laserbehandling eller medicinsk laser, laserterapi, LLLT eller lågeffektlaser är olika namn för att stimulera kroppens egen läkande förmåga med hjälp av ljusvågor. Metoden har använts sedan 1960-talet och det finns runt 4000 publicerade studier på både celler, djur och människa. Metoden är kliniskt beprövad och har en bevisad effekt på olika skador och besvär i kroppen.

Absoluta fördelar med laserbehandling:
Till skillnad från många andra metoder kan laserbehandling med fördel utföras vid akuta skador, inflammationer och svullnader. Detta gör att det är ett utmärkt komplement till övrig behandling vid smärta, svullnad, läkning efter operation och akuta besvär som stukningar och smärtsamma inflammationer. Eftersom behandlingen inte är smärtsam och dessutom icke-invasiv (d.v.s. man går inte in med nål eller liknande genom huden) kan även personer som är rädda för nålar ha ett alternativ till exempelvis akupunktur vid behandling av smärta. Dessutom har man sett att många besvär som har varit svårbehandlade med annan typ av behandling kan svara positivt på laserbehandling.

Fördelar i korthet:

  • Inflammationshämmande
  • Smärtlindrande
  • Minskar svullnad
  • Påskyndar läkning
  • Användas på akuta skador
  • Användas på långvariga och svårbehandlade besvär
  • Riskfritt
  • Milda, få biverkningar
  • Det känns inte
  • Kan ge snabbt resultat som håller över tid

Vad kan behandlas med medicinsk laser?
Enkelt uttrycket kan man säga att laserbehandling kan vara indikerat när man har smärta, inflammation och/eller svullnad. Bäst effekt tror man att man får om besvären är beläget ner till ca 5 cm i vävnaden, även om många studier visar på goda effekter på betydligt djupare problem, exempelvis vid diskbråck och spinal stenos i ländrygg.

Generellt sett kan behandlingen användas på muskel – och sensmärta, nedsatt cirkulation, bristningar, akuta och kroniska besvär.

Hur går en laserbehandling till?
Undersökning och diagnos:
Innan behandlingen påbörjas, tas anamnes/sjukhistoria för att försöka förstå vilken sorts smärta det handlar om, det styr sedan valet av strategi vid laserbehandlingen. Undersökningen ska sedan bekräfta anamnesmisstanken och identifiera struktur eller område för skadan eller smärtan. Det är viktigt att veta var smärtan eller besväret kommer från för att man ska behandla rätt ställe och få tydliga resultat av behandling, helst på en gång.

Behandlingsprocedur:
Lite beroende på vilket laserinstrument som används kan behandlingen utföras på olika sätt. Instrumentet kan vara utformat med en laserdiod eller flera, och med olika våglängder (färger) och ha mer eller mindre starkt ljus. Generellt sett bör laserljus i nära infraröd eller infraröd våglängd användas för att nå så långt in till målområdet som möjligt.

Uteffekten/styrkan på ljuset ligger vanligen runt ca 30-500 mW men kan vara både högre och lägre. Vanligen placeras laserdioderna på huden över målområdet/besvärsområdet och området belyses sedan under en viss tid, så kallad dos. Behandlingen kan även ske med avstånd från laserapparaturen till huden (detta är vanligt vid behandling över öppna sår) eller med ett visst tryck på vävnaden (vanligt vid behandling över muskulatur).

Behandlingstid:
Behandlingstiden är beroende av hur stort område som ska behandlas och hur djupt in målområdet ligger. Ju större område och djup desto längre tid tar behandlingen. Generellt sett varierar behandlingstiden mellan ca 5 -30 min. Behandlingstiden är dock även beroende på hur instrumentet man behandlar med ser ut. Har den flera laserdioder på samma munstycke tar det kortare tid jämfört med om apparaturen enbart har en laserdiod.

Skön och behaglig behandling:
Behandlingen gör inte ont, men vissa kan känna värme, pirrande eller ”att något händer”. För de allra flesta känns det dock ingenting. De flesta upplever behandlingen som behaglig eller avslappnande.

Att tänka på före och efter en laserbehandling:
Det finns inget särskilt man behöver tänka på före behandlingen, men vissa indikationer behandlas inte på vissa personer, exempelvis behandlar man inte över magen på gravida eftersom man inte har gjort några studier på detta. Man ska heller inte få någon behandling över eller i ögonen. Vad gäller läkemedel så kan effekten av laserbehandling bli mindre tydlig eller mindre effektiv om kortisonsinjektioner har givits i det område som ska behandlas inom de senaste 3 månaderna. Samtidigt intag av antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) kan minska effekten av laserbehandlingen, men man kan inte få några skador av kombinationsbehandlingen.

Anpassad belastning efter behandling:
Beroende på hur man reagerat på behandling och vilket besvär som har behandlats bör den fysiska belastningen anpassas. Vid direkt smärtlindring kan det vid vissa indikationer vara bra med anpassad avlastning (så som direkt efter ex en stukning) medan andra besvär kan ha fördel av en ökad aktivitet (så som vid vissa ryggbesvär). Dock kan man generellt sett säga att samma dag man får behandlingen bör man avstå från särskilt intensiv fysisk aktivitet eller tung och explosiv belastning av besvärsområdet. Detta för att undvika överbelastning.

När är det mest fördelaktigt att starta en behandling?
Generellt sett kan man säga att ju mer akut skadan är vid behandlingstillfället, desto större är chansen för snabb läkning och rehabilitering. En laserbehandling kan utföras så tidigt som ca 30 min efter en skada. Även om man kan påbörja en behandling så snart efter skadetillfället bör man dock alltid omhänderta en akut skada med en adekvat vård.

Varför fungerar laserbehandling?
Enkelt uttryckt så reagerar vi människor olika på olika ljus. Men på samma sätt som vi påverkas av solljuset; vi blir bruna, tillverkar D-vitamin och får en påverkan på sömnhormonet melatonin, så påverkar vissa laserljus olika biokemiska processer i våra kroppar. Vi har mottagare för ljus i våra celler som bl.a. sitter i cellens kraftverk, mitokondrien. Vid laserbehandling påverkas dessa och ökar produktionen av energi, vilket kan sätta cellen i stånd att bättre hantera en uppkommen skade- eller smärtsituation. Ljuset stimulerar frisättning av signalsubstanser, bl.a. kväveoxid, som gör att både lymf- och blodkärl vidgas och på så sätt förbättras cirkulationen. Detta förbättrar svårläkta sår samt smärta som beror på nedsatt syreupptag eller nedsatt cirkulation, som vid exempelvis fibromyalgi. Behandlingen förbättrar också näringstillförseln i vävnaderna och genom det förbättras läkningen vid både akuta och kroniska besvär.

Medicinsk laser kan enkelt uttryckt användas vid både smärta, inflammation och svullnad.

Det finns en rad andra mekanismer till att laserbehandling kan leda till smärtlindring, vilket ett flertal studier bekräftar. Idag behandlas framförallt muskuloskeletala besvär och skador, men medicinsk laser kan även användas för exempelvis svårläkta sår, lymfödem, strålningsskador efter cancerbehandling och bihåleinflammation för att nämna något. Metoden används i sjukvården i Sverige idag inom ett brett område, allt från vårdcentraler, på sjukhus och hos många fysioterapeuter, kiropaktorer och naprapater. Inom idrotten är laser ganska vanligt och exempelvis AIK fotboll samt flertalet elitserielag inom hockey som Östersund hockey och Modo använder metoden.