Effektiv och biverkningsfri behandlingsmetod för hästar

Karin_Homeopati-1633Behandlingar med homeopati inom veterinärmedicin har i mellaneuropa existerat nästan lika länge som inom humanmedicin. För Samuel Hahnemann var den häpnadsväckande effekten av sin nya terapimetod på djur det bästa argumentet mot placeboteorin. Kan djur verkligen inbilla sig? ”Lika botar lika” är den klassiska homeopatins grundprincip där man försöker finna det medel som passar bäst till hela individen, både mentalt och fysiskt. Med hjälp av en noggrann anamnes får homeopaten fram individens grundmedel och konstitution. Det betyder att jag undersöker och observerar djuret, samtidigt som jag ställer en mängd olika frågor till djurägaren för att kunna få en helhetsbild av just ditt djur.

Sjukdomssymptom handlar om att livskraften på något sätt har blivit rubbad. Med livskraft menas kroppens egen läkande energiförmåga. Det finns många olika orsaker och utlösande faktorer som kan drabba djurens hälsa. Man kan behandla både kroniska och akuta besvär och djuren svarar i de flesta fall väldigt snabbt på medlen. Homeopatin är en effektiv men ändå mild behandlingsmetod som passar djurens energi väldigt bra, den ger inga biverkningar till skillnad mot cortison, antibiotika och vaccinationer som många djur kan reagera negativt på.

Kortare behandlingar med traditionella mediciner måste man ibland ta till för att snabbt åtgärda problemet. Handlar det däremot om kroniska problem kan det vara bra att titta lite extra på vad homeopatin kan erbjuda. För djurägaren kan det vara till stor nytta att känna till vilka akutmedel som kan hjälpa, det finns även mycket användbara medel som man kan ha till hands i ett husapotek för vardagliga krämpor!

KONTAKTA MIG FÖR HOMEOPATISK BEHANDLING