Biverkningsfri terapi som läker människan

För att kunna arbeta med human terapi krävs det att homeopaten med sina speciella kunskaper väljer ett läkemedel som optimalt överensstämmer med patientens sjukdomsbild, det förutsätter en individuell och helhetlig människosyn. Patienten får därför noggrant redogöra för hela sin sjukdomshistoria (anamnes) under ett samtal och därefter bedömer homeopaten vilken behandling som är aktuell.

Homeopatisk behandling går ut på att se både kropp och själ och inte bara ett specifikt sjukdomsstillstånd. Alla symptom, även sådana som kan anses vara irrelevanta, beaktas noggrant. Homeopatin fungerar både för akuta och kroniska sjukdomar och handlar lika mycket om att förebygga som att behandla sjukdomen.

Visserligen är dagens sjukvård präglad av många medicinska framgångar, men mänskligheten har inte blivit friskare. Vi har fått kontroll över epidemierna men antalet kroniskt sjuka ökar. Terapiresistenta bakteriestammar och ett oöverskådligt läkemedelsmissbruk är baksidan av framstegen.

Karin_Homeopati-1671Homeopatiska läkemedel härstammar i huvudsak från naturen (växter, djur, mineraler och metaller). Den stegvisa bearbetningen och utspädningen av råvaror kallas ”potensering”. Tillverkningen är exakt dokumenterad i ”Farmakopen” (1979) och råvarukontrollen sker med moderna analysmetoder.
Medlen måste vara registrerade hos livsmedelsverket. Det finns över 2500 homeopatiska medel. Homeopatins tilltagande popularitet är ett tecken på att vi behöver en biverkningsfri läkemedelsterapi, som redan i sin ansats gör hela människan till måttstock för sin läkning.

Medlem i: Deutscher Verband für Homöopathie und Lebenspflege e.v. Hahnemannia
KONTAKTA MIG FÖR HOMEOPATISK BEHANDLING