Klassisk homeopati handlar lika mycket om att förebygga som behandla sjukdomen

Klassisk homeopati är en terapi som upptäcktes av den tyske läkaren Samuel Hahnemann (1755-1843), under en tid när skolmedicinen ännu var i sin linda.
Terapin bygger på principen ”Similia similibus curentur” (lika bör botas med lika).
Vilket innebär att en substans som kan ge sjukdomssymptom hos en frisk människa kan bota samma symptom hos en sjuk människa. Den stimulerar immunförsvaret och syftar till att hjälpa kroppen att bota sig själv.

KONTAKTA MIG FÖR HOMEOPATISK BEHANDLING