Friskvård för hästen

Många hästar är spända i musklerna och/eller är oliksidiga utan att vara halta. Det finns ett oändligt antal orsaker till att det är så. En del är medfödda (exteriöra avvikelser), en del kan de åsamka sig själva- till exempel genom att rulla fast i boxen, rulla på en för stor och vass sten, halka i hagen eller bli sparkade av en annan häst. Andra orsaker till att hästen blir spänd i musklerna är ensidig eller felaktig träning och utrustning som inte passar hästen eller som använts felaktigt. Ibland kan också ryttaren vara oliksidig med dålig kroppsbalans och stela muskler som följd, självklart påverkas hästen negativt även av detta.
Sist men inte minst, så är hovvården mycket viktig för att hästen ska få möjlighet till att använda hela sin kropp. Utan fungerande fot – ingen fungerande häst.

hastmassagen

Mitt företag innehar F-skattesedel. Jag är medlem i NHMF och därmed ansvarsförsäkrad.

KONTAKTA MIG FÖR HÄSTMASSAGE