Massageformen som används för att påverka lymfsystemet

Lymfsystemet är en del av kroppens blodcirkulation och samlar upp vätska som finns i kroppens vävnader. Den vätskan kallas lymfa och innehåller bl a fett, avfallsämnen och vita blodkroppar.

Lymfmassage utförs med ett lätt tryck och i en jämn rytm i den riktning som lymfan flyter. Massagen får inte vara smärtsam eller gå ned djupt i musklerna. Oftast används endast fingertopparna men på ryggen kan man även använda hela handen.

Massagen används vid ödem (svullnader) och ger goda resultat vid sådana svullnader som t ex uppkommit efter operationer. Den fungerar även vid besvär i rörelseapparaten, vid hudåkommor, bensår och i samband med plastikoperationer.

KONTAKTA MIG FÖR MANUELL LYMFDRÄNAGE BEHANDLING