katrren_Katreen

Redan i unga år visste jag att jag ville arbeta med människans hälsa i någon form. Den långa resan började 1979 i en av Tysklands främsta skolor för fysioterapeuter (D.Ross institutet). År 1981 avslutade jag mina 2 ½ års heltidsstudier i Hannover med min statsexamen som fysioterapeut. Utbildningen omfattade: klassiskt massage, idrottsmassage, bindvävsmassage, periostmassage, en del sjukgymnastik, Kneipp – användningar, viss el terapi, basmedicin och förstås muskellära. Efter några yrkesår i Tyskland träffade jag min man som var anledningen till att jag bosatte mig i Sverige. Det dröjde några år innan jag etablerade mig, men slutligen var tiden mogen och 1988 öppnade jag min mottagning i Stockholm samt på Ekerö. Under mina yrkesår har jag gått flera vidareutbildningar, bland annat inom ortopedisk medicin och mobilisering av stela leder (Kent Nordlöf).

I Österrike diplomerade jag mig till lymfdränageterapeut på den ursprungliga skolan för denna terapi, ”Dr.Vodderschule” (am Walchsee /Dr. Kurz). Under årens lopp har jag engagerat mig i kroppens meridiansystem, kroppens olika zon-och akupunkturpunkter, det resulterade i studier i Shiatzu (K.Möller) och reflexzonterapi (Fr.Schütte). För att förstå hela individens obalanser utbildade jag mig till humanhomeopat under åren 2003-2007 vid Homeopatiforum som grundades av Gert Eselböck. 4 ½ års studier innefattade såväl en grundlig basmedicinsk utbildning (Bengt Österdahl/Utbildningsläkare) samt alla specifika kunskaper som krävs för att utöva ”klassisk homeopati”. Gert Eselböck är en framstående homeopat i Skandinavien som numera är bosatt i Wien men fortfarande en värdefull tillgång för oss homeopater i Sverige.

På grund av mitt stora djurintresse, valde och avslutade jag även en 6 månaders lång utbildning till djurhomeopat på Homeopatiforum. För att komplettera dessa kunskaper studerade och praktiserade jag på Axelssons Animal Massageschool och är numera dipl. hästmassör och Equifysioterapeut.

Det har gått många år sedan jag tog emot min första klient och ser jag tillbaka på åren så känner jag en enorm tacksamhet. Min dröm har förverkligats – jag kan arbeta och försörja mig på det som är mitt stora intresse, jag har fått träffa fantastiska personer och jag har lärt mig nya behandlingsmetoder av begåvade människor. Men mest tacksam är jag över den uppskattning och respons jag har fått från mina klienter.

Jag är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och Nordiska Homeopatförbundet som garanterar att jag är välutbildad och följer deras etiska regler, vilka bland annat innebär att jag har tystnadsplikt.

För din trygghet är jag patient & ansvarsförsäkrad!

terapeut